De Kerststal

In 1962 werd op de Bist een modern stenen podium opgericht, dienende voor polyvalent gebruik; openluchttoneel, concerten en ook de plaatsing van de kerststal.  Deze laatste was/is een groep van bronzen beelden (Maria met kind, Jozef, de Koningen en de os –  de ezel ontbreekt) van beeldhouwer Lode Vleeshouwers. De aanblik van de kerststal op […]

Liefste Wilrijk

Dichters Carmien Michels en Max Greyson ontvingen tijdens de editie van Wintervonk in januari 2018 tientallen Wilrijkenaars in hun poëziewagon. Ze verwerkten hun poëtische wensen tot dit prachtig eindresultaat.     Liefste Wilrijk Als ik je op de wereldkaart zie dan bloos je door mijn handen je bent het warme zuiden van je stad een […]

De Karamellenverzen van de Flor

De grappen, kwinkslagen en karamellenverzen van burgemeester Flor Huysmans[1] waren in Wilrijk alom bekend. Deze steeds opgewekte man stak zijn liefde voor Wilrijk en… zijn bewondering voor vrouwelijk schoon niet onder stoelen of banken. Een kleine bloemlezing van zijn volks-literaire ontboezemingen. Hou van de bloemen, ze zijn er om mooi te zijn Hou van de […]

Wilrijkse liedjes

Luc Ziegler Wilrijk werd meermaals bezongen in liedjes van Luk Ziegler (Antigoon) . Terug te vinden op YouTube Wilrijk, het geitendorp : De Edenwijk (Neerland) : De Jules Moretuslei : Ook de Geitestoet  komt aan bod in Ziegler ’s repertorium met volgende tekst (helaas niet op YouTube terug te vinden)   In negentienhonderd vijfenzestig werd […]

Ze zeggen Kerkeleiken

De Kerkelei was eertijds een boomrijke, onbewoonde en onverlichte smalle dreef die van de Doornstraat naar de Sint-Bavostraat liep. Dicht bij het centrum was deze straat dé plek waar romantiek en liefde hoogtij vierden. Voor burgemeester Flor Huysmans was de Kerkelei de “boulevard d’amour van Wilrijk”. Begin vijftiger jaren van vorige eeuw, werd de Kerkelei […]

Het park

Steytelinck Ann Bergmans, geboren in Mol, voltooide haar biologie-licentiestudies aan de Universiteit Antwerpen (Campus UIA) en verbleef in het studentenhome aan het Dokter Donnyplein. Zij kwam zeer vaak in het Steytelinckpark, om te wandelen, te bezinnen, te lezen en gedichten te schrijven. In 2001, zij was toen 23, nam zij deel aan een  Poëziewedstrijd, met […]

De fusie met Antwerpen

De samenvoeging van de stad Antwerpen met zeven randgemeenten op 1 januari 1983 maakte in Wilrijk heel wat emoties los. Van het geitendorp als autonome gemeente werd afscheid genomen met een symbolische begrafenis, treurmuziek maar ook met poëzie … In memoriam : Wilrijk – (Kring voor Heemkunde Wilrica, 1.1.1983)   De Staat heeft onze Geit […]

Wilrijk – 1952

Tijdens het  jaarlijkse teerfeest van de Kon. Harmonie Sint-Bavo in januari 1953,  las muzikant Marcel Janssens (neen, niet de wielrenner) een zelf geschreven  gedicht voor over het wel en wee in het Wilrijk van het voorbije jaar. Dit dichtwerk van meer dan twintig strofen, met weliswaar weinig aandacht voor de dichtvorm (als het maar rijmt), […]

Meimaand

Wilrijks volksdichter René Van Deyck (René van Mie Piepenhol) schreef in 1931 dit gedichtje over de maand mei. Ook toen al was deze maand niet altijd de “mooiste aller maanden”.   Donkere wolken zwarten het blauw Het windgeblaas is guur en grauw O, minnelijke meimaand   Regen druppelt zeverend neer En het stortvlaagt keer op […]