Panamarenko en de Wilrijkse waterbel

Enkele decennia geleden kwam kunstenaar Panamarenko met een merkwaardig verhaal bij de Antwerpse bottelarij van Coca-Cola aankloppen. Het was volgens hem aan zijn ouders te danken dat het eerste Europese filiaal van deze frisdrankengigant zich langs de Boomsesteenweg in Wilrijk vestigde. Henri Van Herwegen (1940-2019), alias Panamarenko, werd in Antwerpen geboren maar de ouderlijke woning […]

Molenstenen op de Bist

Vandaag verwijzen in het district Wilrijk enkel nog straat- en gehuchtnamen naar een rijk molenverleden: ‘Molenveld’, ‘Schaliemolenstraat’ en ‘Vuurmolenstraat’. Daar komt binnenkort verandering in, want in het voorjaar van 2020 plaatst het districtsbestuur op de Bist tastbaar een stuk Wilrijks molenverleden in de kijker.   Ongewone archeologische vondst Op de werf van bouwbedrijf Ben Gagelmans […]

Wist je dat … De Boerinnenbond in 1942 een Oorlogsreceptenboek uitgaf.

De Boerinnenbond publiceerde in 1942, inspelend op de schaarsheid van levensmiddelen, een Oorlogsreceptenboek, onder meer met tips voor een zuinige keuken en een spaarzame kerstviering. En dat ging zo: “Moeder zal zorgen dat het kerstfeest zijn weerklank zal hebben in het huisgezin. Er zullen kaarsen worden ontstoken en liederen worden gezongen. Nu we minder kaarsjes […]

Wist je dat … Panamarenko in Wilrijk heeft gewoond

Henri Van Herwegen (1940 – 2019), beter bekend als kunstenaar Panamarenko, bracht zijn eerste levensjaren door in de Wilrijkse Koornbloemstraat. Bij het graven van een waterput in de achtertuin vond men onder een dikke kleilaag een waterbron met uitstekend drinkwater. Na de Tweede Wereldoorlog maakte Coca-Cola van deze waterbron gebruik om een bottelarij op te […]

Hondsnest

Omstreeks 1900 waren er rond Antwerpen nog meer dan 200 hoven van plaisantie te vinden, verspreid van Hoboken tot Schoten. Wilrijk telde 14 van deze lusthoven maar een groot deel ervan (zoals het Hondsnest) verdween onder de sloophamer om nieuwe woonwijken aan te leggen. Het Hondsnest was een hoeve, in 1327 bekend als Standonkhoeve en […]

De Kerststal

In 1962 werd op de Bist een modern stenen podium opgericht, dienende voor polyvalent gebruik; openluchttoneel, concerten en ook de plaatsing van de kerststal.  Deze laatste was/is een groep van bronzen beelden (Maria met kind, Jozef, de Koningen en de os –  de ezel ontbreekt) van beeldhouwer Lode Vleeshouwers. De aanblik van de kerststal op […]

Wilrijk in de wereld

Google verkleint de wereld en maakt je een ongenode gast in eender welk dorp, gehucht of straat op onze aardbol. Enkele muisklikken verwijderd van de voordeur van Miss Smith aan de Jefferson Avenue in Springfield, Missouri (VS) of de mooie bloementuin van Mr. Swee Keat in de Mimosa Road in Singapore. Gluren bij de buren […]

Waar komt de naam Oversnes vandaan?

“ Bij de Biest, tegen de Oudestraat, aansluitend door de aarde van zijn grond bij de Ieperman, met grote verouderde huizing, waarachter een ruime hof met heerlijk geboomte, ligt een hof van plaisantie dat thans de naam draagt van Oversnes, een wondere verschrompeling van Ooievaarsnest”. Met deze lyrische omschrijving situeert kanunnik Floris Prims in zijn […]