Ereleden & Steunende Leden

Ereleden

 • Josepha Velge (+), erevoorzitter Kring voor Heemkunde Wilrica
 • Hugo Cassauwers, voorzitter Kring voor Heemkunde Wilrica
 • Thierry Vanderkindere, gewezen districtsburgemeester en -schepen
 • Gilbert Van Nuffel, ere-districtsburgemeester
 • Paul Frighem, ere-provincieraadslid
 • Armand De Winter, ereschepen gemeente Wilrijk
 • Danny Van Assche, gewezen districtsschepen, CEO Unizo
 • Linda Verlinden, districtsschepen
 • Prof. Dirk Avonts, fractievoorzitter Groen districtsraad
 • Magda Biesemans, districtsraadslid N-VA
 • Wim Verreyken, voorzitter Open VLD Wilrijk
 • Okra Valkenveld
 • Roel Bilet
 • Ria Cassauwers
 • De Moor – Verstappen
 • Lutgard De Ridder
 • Roger Grignard
 • Martine Immens
 • Kerremans – Elias
 • Jean Knops
 • Sam Latet, secretaris N-VA Wilrijk
 • Erik Ramaekers
 • Guy Saen, stadsgids Antwerpen
 • Jan en Nadine Rombouts
 • Theys – Van den Buys
 • Pol Van den Berg
 • Luc Van den Brande
 • Frans Van de Vondel
 • Jos en Annie Van Gils – Verheyen
 • Hubert en Rita Van Haevermaet – Peelman
 • André en Diane Van Ingelgem – Van den Audenaerde

 • Van Rumst – De Vries

 • Paul Van Stappen

 • Guy Verstappen

 • Jozef  Verstappen

Steunende Leden

 • Gilbert Aerts

 • Bob Autrique

 • Kris Boers

 • Dr. Jean-Pierre Daenen

 • Jef De Mey

 • Jef en Stassia De Schutter – Jonckheer

 • Veerle De Somer

 • David Dom

 • Eddy en Magda Eckert – Van den Eynden

 • Stan Lauwers

 • Geoffroy Moretus – Plantin de Bouchout

 • Noordman – Claessens

 • Ivo Op de Beeck

 • Dirk Opdenbergh

 • Marc Reyniers

 • Felix en Mariette Sturm – Nobels

 • René Torfs

 • Daniel Van den Broecke, directeur Orgel voor Vlaanderen

 • Christian Van de Weghe

 • Jef Van Meensel

 • Ronny Van Pellecom

 • Xavier Verbeeck

 • Wies en Ria Verheyden – Blommaert

 • Verheye – Declerck