Geschiedenis

Onze heemkundige kring werd in Wilrijk opgericht in 1973. De werking bleef aanvankelijk beperkt tot enkele voordrachten en de uitgave van een album met oude postkaarten, zichten van Wilrijk.

Na een heropstart in 1978 en in 1981 omgevormd tot vzw, richtte de Kring voor Heemkunde Wilrica zich vanaf dan intensief op de doelstelling van de heemkunde, “zijnde de alzijdige studie betreffende de kennis van de eigen woonplaats en omgeving; getuigenissen van vroegere en huidige gewoonten, waarbij volksgebruik en folklore, van het rijke Wilrijkse verleden opsporen, verspreiden en bewaren voor het nageslacht.”

Voor het bewaren van voorwerpen en documenten werd de oprichting van een heemmuseum en bijhorend archief gerealiseerd. Beide werden ondergebracht in het kasteel Steytelinck, onder de auspiciën van het gemeentebestuur van Wilrijk. Een brand in het kasteel op 27 april 2013 was het (voorlopige?) einde van museum en documentatiecentrum. Een aanslepende juridische kwestie, buiten Wilrica om, belemmert een heropstart van de heemkundige activiteiten in het kasteel.

Maar Wilrica zit niet stil. Via het periodiek digitaal tijdschrift wordt de lezer over heemkundige thema’s geïnformeerd. Met lezingen over diverse onderwerpen kan men zich verdiepen in ons plaatselijk verleden. Met geleide wandelingen door verschillende Wilrijkse wijken maakt men kennis met zowel waardevol onroerend erfgoed als buurtweetjes.

Wilrica schenkt ook een bijzondere aandacht aan ons funerair patrimonium door middel van geleide rondleidingen en de uitgave, in samenwerking met het Wilrijkse districtsbestuur, van de brochure “Van verdwenen kerkhof naar begraafplaats”.

De recente jaren stonden Wilrica en districtsbestuur eveneens garant voor de uitgave van enkele representatieve naslagwerken zoals “De Bist, een plein vol herinneringen” (2007), “Een eeuw sportgeschiedenis in Wilrijk” (2013) en “Wilryck, straten en pleinen” (2017)

Daarenboven staat Wilrica paraat om heemkundige hulp te bieden waar nodig. Heb je een vraag over het verleden van Wilrijk, je weet ons te vinden via info@wilrica.be