Lid worden?

Kunstwerken, boeken, kaarten aankopen en activiteiten organiseren kost veel geld. Zonder de financiële steun van het district Wilrijk en van onze sympathisanten zou dit onmogelijk zijn.

Heb je belangstelling voor onze plaatselijke geschiedenis en vind je, dat onze geschiedenis moeten blijven leven, dan kan je ons altijd steunen door steunend lid te worden van de Kring voor Heemkunde Wilrica:

Steunend lid word je bij een storting vanaf 15 euro. Erelid ben je vanaf 30 euro of meer.

Uw bijdrage kan worden gestort op BE02 7380 0818 8640 – Kring voor Heemkunde Wilrica

Kring voor heemkunde Wilrica vzw
p/a Bist 1
2610 Wilrijk