’t Kerkeleike

by | sep 1, 2020 | Toponymie

Mensenlief, waar is de goeie oude tijd
Dat we in ’t Kerkeleike hebben gevrijd
Daarom werd het zo beroemd
Dat we het den “boulevard d’amour” hebben genoemd.

Deze karamellenvers van Flor Huysmans, de laatste burgemeester van Wilrijk, doet ons herinneren aan de Kerkelei als een smalle, slecht verlichte en bomenrijke weg. De ide-ale plaats voor verliefde koppels om zich na zonsondergang “af te zonderen”.

Toen het voorste deel van de straat (kant Doornstraat) vanaf einde jaren 40 van vorige eeuw werd verbreed en de aanpalende percelen bouwrijp werden gemaakt, restte al-leen nog het einde van de Kerkelei dat naar de Sint-Bavostraat liep als “boulevard d’amour”. Met Steytelincklei kreeg het meteen ook officieel een nieuwe straatnaam.

Dit oorspronkelijk tracé van de Steytelincklei lag pal naast de ingang van het gemeente-park. Om een betere toegang naar de begraafplaats te creëren, werd de straat in de jaren 70 van vorige eeuw verlegd. De oude bedding van de Steytelincklei werd opgeno-men in het gemeentepark en is nog zichtbaar als een majestueuze eikendreef. De klei-ne kasseistrook op het voetpad in de Sint-Bavostraat die het oorspronkelijke begin van de straat aanduidt, werd op vraag van Wilrica bij de laatste heraanleg van de Sint-Bavostraat op de valreep behouden.