Wat grafstenen nog kunnen vertellen…

by | okt 30, 2020 | Funerair

Voor de rust en de serene sfeer wandel ik graag door de verschillende begraafplaatsen die Wilrijk rijk is. Soms word ik aangetrokken door een voorwerp, een detail of het geheel van een grafsteen, en wil dan meer weten over de personen die hier hun laatste rustplaats kregen.

De winkel in ‘koloniale waren’ van Hippolyte Autriue en Emma Rollé, Sint-Bavostraat 77, Wilrijk

Ditmaal werd mijn aandacht getrokken door een mooi ingetogen beeldje op de grafzerk van Autrique-Verbanck op begraafplaats Steytelinck. Na even zoeken ben ik in contact gekomen met Bob Autrique, een zoon van het echtpaar. Hij was zo vriendelijk om informatie te geven over zijn ouders en grootouders.


De grootouders Hippolyte Autrique (1882-1964) en Emma Rollé (1877-1946) hadden een handelszaak gevestigd in de Sint Bavostraat 77, tegenover de Sint-Bavo-kerk te Wilrijk. Zij verkochten ‘koloniale waren’, hoofdzakelijk voeding. Zij hadden drie kinderen : Achiel (1915-2008), Elza (1910-1969) en Georges (1919-2002). Deze zetten na de oorlog de zaak voort.

Bas-reliëf “De familie”, van de hand van Geo Verbanck

Beide zonen waren in hun jeugdjaren fervente voetballers, Achiel bij F.C. Wilrijk en Georges bij Beerschot. In 1969 overleed hun zus Elza. Zij werd begraven bij haar ouders Autrique-Rollé waarbij de volledige grafkelder werd overgebracht naar de Steytelinck begraafplaats.


Achiel werd zaakvoerder en huwde in 1939 met Julienne Verbanck (1915-1990), dochter van de vermaarde Gentse beeldhouwer Geo Verbanck (1881-1961).

Beeldhouwwerk van Geo Verbanck op het graf van Autrique-Verbanck

Achiel bouwde een woonhuis achter de magazijnen in de Kortestraat nr. 7.
Boven de deur werd er een bas-reliëf geplaatst, genaamd “De familie”, van de hand van Geo Verbanck. Zo is er toch één werk van deze Gentse kunstenaar in de Wilrijkse publieke ruimte te vinden. De zes kinderen, Hans (+2010), Winy (+1997), Bob, Henk, Betty en Jan hebben daar hun jeugd doorgebracht.

Het beeldje op de grafsteen van Achiel Autrique en Julienne Verbanck is gelijkaardig met het levensgrote beeld op het grafmonument van de beeldhouwer, Geo Verbanck en Bertha Autrique die begraven werden op de
Westerbegraafplaats in Gent.

In 1960 verhuisde de familie en de handelszaak naar Aartselaar op de Antwerpsesteenweg 63. In de kunstliteratuur lezen we dat Geo Verbanck op 80 jarige leeftijd daar is overleden ‘in de goede zorgen van zijn dochter’.

Georges Autrique, die reiziger was voor de firma, rust eveneens op Steytelinckbegraafplaats te Wilrijk.

Het woon-, winkel- en magazijncomplex in de Sint Bavostraat werd begin
dit jaar met de grond gelijk gemaakt. In 2007 richtte Bob Autrique, van wie ik deze informatie kreeg, de STICHTING GEO VERBANCK op. Deze stichting is opgedragen aan zijn moeder Julienne Verbanck en heeft tot doel het leven en werk van zijn grootvader/beeldhouwer te bestuderen en te openbaren.

Meer informatie vind je op: www.geoverbanck.be
Ter info kan hier ook vermeld worden dat op begraafplaats Schoonselhof Georges Rollé (1875-1942) begraven werd. Hij was de broer van Emma Autrique-Rollé, schepen en waarnemend burgemeester tussen 1940 en 1941 in Wilrijk. Op de grafsteen bevindt zich een zeldzaam dodenmasker.

Geo Verbanck (1881-1961)

Zoals zovele beeldhouwers uit Verbancks tijd, werd ook hij geregeld gevraagd om beeldhouwwerk te maken voor een grafzerk. Hij maakte zowel volrond beeldhouwwerk, als hoog- en laag-reliëfs, als plaketten en medaillons. De plaketten en medaillons tonen dan steeds de beeltenis van de overledene, een tak van de beeldhouwkunst waarin Geo Verbanck bijzonder bedreven was. Zowel arduin, zandsteen, marmer als brons komt
voor.
Grafmonumenten met werken van Verbanck vindt men onder meer in Gent
(Westerbegraafplaats), Gentbrugge, Sint-Amandsberg (Campo Santo), Moerbeke-Waas, Elsene, Laken en Lokeren.
Een lijst van deze monumenten is te vinden op:
http://www.geoverbanck.be/grafmonumenten.htm

Tekst: Jef De Mey
Foto’s: Bob Autrique, Jef De Mey
Bronnen: Bob Autrique en Geneanet Marcel
Bosmans

Graf van Autrique-Rollé
Graf van Verbanck-Autrique
Graf van Van den Heuvel-Autrique