Wist je dat … De Boerinnenbond in 1942 een Oorlogsreceptenboek uitgaf.

by | dec 22, 2019 | Wist je dat

De Boerinnenbond publiceerde in 1942, inspelend op de schaarsheid van levensmiddelen, een Oorlogsreceptenboek, onder meer met tips voor een zuinige keuken en een spaarzame kerstviering.

En dat ging zo: “Moeder zal zorgen dat het kerstfeest zijn weerklank zal hebben in het huisgezin. Er zullen kaarsen worden ontstoken en liederen worden gezongen. Nu we minder kaarsjes kunnen branden, zullen we een liedeke meer zingen. Ook aan tafel zal het kerstmis zijn. Zeker niet door een weelderi-gen maaltijd: dat past niet in dezen tijd. Maar door een eenvoudig, stemmig maal dat spreekt van de liefde der huisgenooten.


Dan volgen een aantal recepten “zoodat onze moeders volop keus hebben, om met kleine middelen het kerstfeest thuis op te vroolijken”.