Van verdwenen kerkhof naar begraafplaats

Deze handige wandelgids over het plaatselijk funerair erfgoed neemt de lezer en wandelaar mee naar de plekken waar de Wilrijkenaars door de eeuwen heen begraven werden: de omgeving rond de Sint-Bavokerk, het ‘Oud Kerkhof’ (begraafpark Moretus) langs de Jules Moretuslei en tenslotte de huidige begraafplaats Steytelinck.

Auteur Jef De Mey licht in de brochure uitgebreid de symboliek toe van vele grafmonumenten en vertelt het verhaal van heel wat vooraanstaande Wilrijkenaars en Antwerpenaars die in Wilrijk begraven werden, zoals onder meer de brouwersfamilie De Koninck, de telgen uit de adellijke families Della Faille en Moretus, de gewezen Wilrijkse burgemeesters, de oorlogsslachtoffers, gesneuvelden en weerstanders.

De lezer maakt niet alleen kennis met de interessante kerkhoven in het centrum van Wilrijk maar komt ook heel wat te weten over het geitendorp zelf en een aantal prominente inwoners ervan.

De brochure “Van verdwenen kerkhof naar begraafplaats”, uitgegeven door het District Wilrijk in samenwerking met KvH Wilrica, is verkrijgbaar aan de infobalie van het Districtshuis, Bist 1, Wilrijk, via de bibliotheek van Wilrijk of via communicatie.wilrijk@antwerpen.be.