Wilrijkenaren zijn Geitenkoppen

by | feb 15, 2020 | Wist je dat

De geit is het symbool voor Wilrijk. De eertijdse spotnaam van Geitenkoppen voor de Wilrijkenaars is, in de loop der tijden, uitgegroeid tot een “eretitel”.

In het verleden was Wilrijk een arme gemeente. Welstellende burgers woonden op een kasteel of hof van plaisantie, de boeren bezaten een hoeve en een grote veestapel. De arbeiders daarentegen hadden amper een huisje om in te wonen. Om toch wat vlees en melk te hebben om te kunnen overleven hielden ze meestal een geitje. Daarom wordt de geit ook wel eens de koe der armen genoemd. En hoewel de geiten in het verleden zeker niet de meerderheid uitmaakten van de totale veestapel in Wilrijk, toch werd er smalend of zelfs minachtend gesproken over de bezitters van zo’n geitje.

In 1895 vonden er in Wilrijk gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het was een zeer heftige verkiezingsstrijd tussen de katholieken en de liberalen..

De liberalen tikten de katholieke meerderheid op de vingers en wezen op de fouten in het gevoerde beleid. De katholieken, doof voor deze beschuldigingen van de tegenpartij, wonnen de verkiezingen. De liberalen doopten voortaan alle inwoners van Wilrijk, als loon voor hun laksheid, tot geitenkoppen. De spotnaam was geboren.

(uit: Wilryck, Straten en Pleinen blz. 84, Gilbert Van Nuffel, uitg. Kvh Wilrica, 2017)