Hondsnest

by | dec 19, 2019 | Hoogte-Park, Hoven van Plaisantie

Omstreeks 1900 waren er rond Antwerpen nog meer dan 200 hoven van plaisantie te vinden, verspreid van Hoboken tot Schoten. Wilrijk telde 14 van deze lusthoven maar een groot deel ervan (zoals het Hondsnest) verdween onder de sloophamer om nieuwe woonwijken aan te leggen.

Het Hondsnest was een hoeve, in 1327 bekend als Standonkhoeve en gelegen tussen Heistraat, Jules Moretuslei en Boomsesteenweg, die in het begin van de 17de eeuw uitgroeide tot een hof van plaisantie. Doordat er meer zuidelijk in Wilrijk een nieuwe hoeve met de naam Standonk ontstond kreeg dit lusthof de naam “Hondsnest”, vermoedelijk omdat zich op het domein een grote kennel met jachthonden bevond. (Toponymie van Wilrijk, 1967, Van Passen en Roelandts)

Het Hondsnest naar een tekening van Jef Nys – Geschiede-nis van Wilrijk, Prims, 1952, rugzijde van blz. 338 De herkomst van de afbeelding is niet bekend.

Door het verbreden en rechttrekken van de Boomsesteenweg einde 18de eeuw werd een deel van het eigendom onteigend. De latere aanleg van de spoorweg en de bouw van het station in Wilrijk in 1878 tekenden het doodvonnis van het domein dat grotendeels verkaveld werd voor woningbouw. De laatste eigenaar was notaris August Van Dael die het hof liet bewonen door zijn neef Victor. Achter het kasteeltje bevond zich een grote vijver dat in de volksmond “de Lac” werd genoemd. In de winter mocht iedereen hier naar hartenlust komen schaatsen. Het kasteel zelf kreeg de bijnaam Hofke Van Dael.

Toen de notaris in 1907 overleed, werden de laatste overblijfselen van dit hof van plaisantie (kasteel en park met vijver) aan een bouwmaatschappij verkocht.

De August Van Daelstraat herinnert aan de laatste eigenaar en ook het plein waar zich het kasteelgebouw bevond, kreeg dezelfde naam. De dwarsstraat die naar de spoorweg liep, werd de Hondsneststraat. Het plein werd in 1948 tot Frans Nagelsplein omgedoopt. Geen erg, August Van Dael bleef en blijft voortleven in de straatnaam.

De naam Hondsnest echter verdween volledig toen in 1929 het Wilrijkse schepencollege besloot – in een zeer late oorlogsgedachtenis – de straat om te dopen tot Overwinningstraat. Vanaf dan is de naam Hondsnest nog alleen maar terug te vinden in de plaatselijke geschiedenisboeken.